ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

купівлі-продажу товарів

 

1. Загальні положення

1.1. Дана оферта, є офіційною пропозицією інтернет-магазину «sportvit.com.ua», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір». Дана публічна оферта (пропозиція) розміщується на офіційному інтернет-сайті Продавця «sportvit.com.ua» (далі - «Інтернет-сайт»). 

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця. 


2. Поняття і визначення 

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: 
«Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

«Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. 
«Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. Покупець є кінцевим споживачем Товару.

«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку Товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.


3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. 

3.2. Товар який Покупець купує на умовах даного Договору, призначений для його особистого або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.

3.3. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом даного Договору, визначаються у замовленні Покупця, розміщеному на Інтернет-сайті. 

3.4. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

 - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору. 


4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на Інтернет-сайті Інтернет-магазину і перебуває в наявності у Продавця. 

4.2. Кожна позиція Товару може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості. 

4.3. При відсутності Товару на складі Продавця, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома телефоном або електронною поштою. 

4.4. При відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару або анулювати замовлення.


5. Порядок оплати замовлення

5.1. Ціни на Товар встановлюються Продавцем у національній валюті України - гривні.

5.2. Покупець може оплачувати Товар наступними способами:

- за допомогою банківського (безготівкового) переказу грошей на банківські реквізити Продавця;

- шляхом безготівкової оплати на рахунок Продавця, здійсненої через онлайн сервіс електронних переказів грошових коштів Liqpay;

- готівкою при отриманні замовлення (даний спосіб оплати доступний тільки за умови замовлення доставки на відділення Нової Пошти);

- банківською карткою при отриманні замовлення (даний спосіб оплати доступний тільки за умови замовлення доставки на відділення кур’єрської служби Нова Пошта), .

5.3. Моментом виконання Покупцем своїх зобов’язань по здійсненню розрахунків за Товар є дата надходження відповідної суми на банківський рахунок Продавця.

5.4. При ненадходженні коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення. 


6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів Нової Пошти, де і здійснюється видача замовлень або шляхом кур’єрської доставки замовлення Покупцю. 

6.2. Товар передається Покупцю в упаковці виробника. Якість Товару гарантується виробником.

6.3. Разом із замовленням Покупцеві надаються супровідні документи на Товар згідно законодавства України. 

6.4. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент прийому-передачі Товару.


7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору. 

7.2. Покупець зобов'язаний своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. 

7.3. Покупець має право: 

- оформити замовлення в Інтернет-магазині; 

- укласти електронний договір; 

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору. 


8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України. 
8.2. Продавець не несе відповідальності за: 

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару; 

- за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу різних моделей моніторів чи телефонів; 

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; 

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки Товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця; 

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет; 

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, або навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) будь-яким особам або їх майну чи державі. 

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. 

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


9. Інші умови

 9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті sportvit.com.ua. 

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет. 

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. 


10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. 
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця. 

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.


11. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". 

11.2. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

11.3. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

11.4. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів. 
11.5. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11.6. Продавець вправі вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Інтернет-сайті Продавця за адресою в мережі Інтернет: sportvit.com.ua.

 

11.7. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.